Forside

Hej alle

Så er vi langt om længe ved at være klar til ombygningen i Holsted. Nedenfor har I planen for Fase 1 og Fase 2, både hvad der sker i store træk og hvornår vi starter op.

 1. Maj 2019 påbegyndes ombygning til Fase 1

* Alle komponenter i vejskabe udskiftes (forstærkere, passiver osv) med undtagelse af Noder.

* Ombygning foregår ”node-vis” dvs. alle skabe under én node ombygges inden for 1-2 dage.

* Kunderne skal ikke foretage sig noget, men vil opleve afbrydelser mellem 7.30 og 17.30 på dagen for ombygning.

Fase 1 ombygning forventes afsluttet uge 21.

Fra Uge 25 2019 påbegyndes ombygning til Fase 2

* Noder udskiftes, med efterfølgende indregulering af forstærkere.

* Alle pakkefiltre udskiftes.

* Ny TV frekvensplan på nye noder. Kunderne skal lave kanalsøgning på TV efter ombygning.

* FM nedlægges. Der udmeldes generelt FM sluk inden fase 2 start (FM Sluk 12.6).

* Der ombygges 1-2 noder per dag.

* Ombygning finder sted på dagen fra ca. 7.30-17.30. Der udsendes Email/SMS når ombygning er afsluttet, hvor kunder informeres om at de nu kan udføres kanalsøgning (ifald TV ikke selv gør dette).

Stofa vil 1-2 uger inden en konkret node ombygges hhv. fase 1 og fase 2, informere om den præcise dag for node ombygningen. Kunderne informere via mail/SMS fredag ugen inden den node de sidder under ombygges.

VH. Stofa

Referat fra Holsted Antenneforenings Generalforsamling

D. 21/3-2019 kl 19:00 På Centralhotellet

Dagsorden ifølge vedtægter:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
   4. Indkomne forslag.
   5. Valg af bestyrelse.
   6. Eventuelt

   

  1. Per Sørensen blev valgt som dirigent.

Stemmetællere 2 personer;
Frederik Clausen og Ebbe Nielsen blev valgt.

 1. Formandsberetning 2019

I det store hele har anlægget kørt uden problemer i det seneste år.

Der har været enkelte afbrydelser som hver gang har været afledt af strømsvigt i enten vores hovedstation eller hovedstationen i Brørup, der leverer signalerne via fiber til os.

2018 var første år vi har havde en administrations og serviceaftale på anlægget via Stofa, det betyder det er en Stofa tekniker der kommer ud hvis der er fejl på anlægget og alle medlemmer kan kontakte Stofa direkte hvis der er fejl eller de vil skifte TV pakker.

Der kommer løbende nye krav til at anlægget for at kunne være med på den nyeste teknologi og nu heller næste opdatering doksis 3,1. Det snakkede vi allerede om sidste år på generalforsamlinger.

Nu er opdateringerne så lige rundt om hjørnet. I foråret og sommeren ruller vi doksis 3.1 ud. Det betyder bedre forsyningssikkerhed og højere hastigheder på internettet. Det betyder også farvel til FM båndet på kabelnettet.

Opdateringer at anlægget vil koste over 2 millioner kroner.

Det var ikke et beløb som foreningen selv skal investerer i.

Derfor blev løsningen allerede for et år siden at Stofa betaler opdateringen, mod vi binder os til en ny 5. årig aftale.

Vi har af flere omgange talt priser på tv pakkerne med Stofa og i slutningen af 2018 kom vi overens med en ny prisaftale, der er konkurrencedygtig med andet tv udbydere og de antenneforeninger vi sammenligner os med.

I løbet at 2019 bliver hele anlægget og kabler justeret op så alt kører og de gamle kabler fra 1972 stadig leverer et god resultat til vores medlemmer

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Hartvig Knudsen.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Ingen indkomne forslag.

Kontingentfastsættelse: 120,- pr kvartal.
480,- årligt.
Kontingentet er inklusiv moms

 1. På valg til bestyrelsen var Claus Nielsen, Svend Jensen og Lisbeth Brorsen.

Alle modtog genvalg og blev genvalgt.
Revisor Kaj Christiansen modtog også genvalg.

 1. Carsten og Henrik fra Stofa oplyste om opgraderingen til doksis 3,1.

Opstarten er rykket med et kvartal.
D.d er vi 1050 medlemmer.
Med bestyrelsen var 26 medlemmer fremmødt.

 

Afslutning

Tak for i aften!

Mere underholdning til dig

Nu får du adgang til endnu mere underholdning med en tv-pakke fra Stofa. Se nedenfor, hvilket indhold der kommer i din tv-pakke.
Alt det nye indhold er i din tv-pakke senest den 15. januar 2019. Så du kan godt glæde dig – det nye år starter godt med mange timers underholdning.

Læs mere fra Stofa.  Klik her.

Se tv uden ekstra udstyr

Du behøver ingen tv-boks eller andet ekstra udstyr for at se din tv-pakke fra Stofa. Du kan nemt se alle dine tv-kanaler i knivskarp kvalitet gennem dit antennestik.

Du skal blot trække et kabel fra antennestikket og sætte i dit tv. Du kan bruge alle antennestik i hjemmet og dermed se din tv-pakke i flere rum.

Skift en gang om måneden

Vælg mellem mere end 80 kanaler

* VælgSelv kræver en lille tv-pakke fra Stofa eller din antenneforening og Stofa kortlæser og kort (engangsbeløb 299 kr., forsendelse 99 kr.) eller et abonnement på Stofa SmartTv. Prisen på lille tv-pakke og udvalget af VælgSelv-kanaler kan variere afhængig af antenneforening.

VælgSelv 8 *

215 kr./md + prisen på lille tv-pakke

VælgSelv 16 *

295 kr./md + prisen på lille tv-pakke

VælgSelv 32 *

390 kr./md + prisen på lille tv-pakke